Covid-19 tiltak hos Vallø Marina AS

Hos Vallø Marina er vi opptatt av å ha gode smittevernstiltak.Her har vi tilgjengelig håndsprit,